Doradcy podatkowi są osobami zaufania publicznego. Prowadzą wolny zawód. Zobowiązani są jednak do przestrzegania etyki zawodowej. Za jej naruszenie, bądź też złamanie grożą bardzo poważne konsekwencje. Najpoważniejszą z nich jest utrata możliwości wykonywania przez nich zawodu. Jest to dziedzina, która łączy w sobie prawo podatkowe, finansowe, księgowe. Osoby, które zajmują się tym zawodem najczęściej pracują w kancelariach prawnych, finansowych, rachunkowych. Są to osoby, które muszą wykazać się niekaralnościom, mieć zaliczone egzaminu ustne oraz pisemne, posiadać wykształcenie wyższe (minimum licencjackie). Muszą dbać o interesy swoich klientów oraz o to aby ich dane były należycie chronione. Obowiązkowo muszą mieć wykupione ubezpieczenie OC. Do najważniejszych ich zadań należą: doradztwo, poradnictwo podatkowe, obliczanie, rozliczanie podatków, przeglądanie rozliczeń, składanie deklaracji, dokumentacji, sprawozdań opinii podatkowych, reprezentowanie swoich klientów przed organami prawa podatkowego oraz sądów administracyjnych.